แอมป้า http://ampa.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-02-2010&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-02-2010&group=3&gblog=12 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[อนัตตลักขณสุตตัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-02-2010&group=3&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-02-2010&group=3&gblog=12 Fri, 12 Feb 2010 18:02:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=11 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ศานสนาแห่งการบังคับตนเอง 2(จิตตสิกขาและปัญญาสิกขา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=11 Thu, 24 Apr 2008 16:43:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=10 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ศาสนาแห่งการบังคับตนเอง 1 (สีลสิกขา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=10 Thu, 24 Apr 2008 16:21:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-11-2011&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-11-2011&group=2&gblog=34 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[Merry X'Mas & Happy New Year]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-11-2011&group=2&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-11-2011&group=2&gblog=34 Tue, 29 Nov 2011 12:56:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=16-02-2010&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=16-02-2010&group=2&gblog=32 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[วังน้ำเขียว 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=16-02-2010&group=2&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=16-02-2010&group=2&gblog=32 Tue, 16 Feb 2010 17:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-02-2010&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-02-2010&group=2&gblog=31 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[วังน้ำเขียว 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-02-2010&group=2&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-02-2010&group=2&gblog=31 Fri, 12 Feb 2010 22:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-02-2010&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-02-2010&group=2&gblog=30 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[วังน้ำเขียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-02-2010&group=2&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-02-2010&group=2&gblog=30 Wed, 10 Feb 2010 18:12:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=06-01-2010&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=06-01-2010&group=2&gblog=28 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทหินพนมรุ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=06-01-2010&group=2&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=06-01-2010&group=2&gblog=28 Wed, 06 Jan 2010 17:47:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=05-01-2010&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=05-01-2010&group=2&gblog=27 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[แก่งเสือเต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=05-01-2010&group=2&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=05-01-2010&group=2&gblog=27 Tue, 05 Jan 2010 15:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-12-2009&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-12-2009&group=2&gblog=26 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[วนอุทยานภูลังกา (พะเยา) 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-12-2009&group=2&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-12-2009&group=2&gblog=26 Wed, 30 Dec 2009 12:25:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-03-2009&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-03-2009&group=2&gblog=25 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[วนอุทยานภูลังกา (พะเยา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-03-2009&group=2&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-03-2009&group=2&gblog=25 Wed, 04 Mar 2009 10:21:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=22-08-2008&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=22-08-2008&group=2&gblog=22 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ตักบาตร พระ 1100 รูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=22-08-2008&group=2&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=22-08-2008&group=2&gblog=22 Fri, 22 Aug 2008 16:11:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-03-2008&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-03-2008&group=2&gblog=15 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[หนีเที่ยวเชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-03-2008&group=2&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-03-2008&group=2&gblog=15 Tue, 25 Mar 2008 12:52:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=20-08-2010&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=20-08-2010&group=7&gblog=9 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[Carnival of Rust]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=20-08-2010&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=20-08-2010&group=7&gblog=9 Fri, 20 Aug 2010 11:43:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=8 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[อิ่มอุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=8 Tue, 10 Aug 2010 18:11:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=7 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้นไม้ของพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=7 Tue, 10 Aug 2010 17:47:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=6 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[สนต้องลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=10-08-2010&group=7&gblog=6 Tue, 10 Aug 2010 17:37:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=5 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[You decorated my life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=5 Mon, 09 Aug 2010 21:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=4 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[I've never been to me]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=4 Mon, 09 Aug 2010 21:22:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=3 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อยใจยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=3 Mon, 09 Aug 2010 21:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=2 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[กระซิบสวาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=2 Mon, 09 Aug 2010 20:50:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=1 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[จันทร์กระพ้อร่วง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-08-2010&group=7&gblog=1 Mon, 09 Aug 2010 20:42:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-02-2010&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-02-2010&group=5&gblog=4 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[Postcard อันโปรด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-02-2010&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-02-2010&group=5&gblog=4 Thu, 25 Feb 2010 12:08:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=3 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[Postcards จาก กลุ่ม pc exchange]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=3 Wed, 24 Feb 2010 14:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=2 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[Postcard จากนักเดินทาง (เพื่อนทาง e-mail)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=2 Wed, 24 Feb 2010 16:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=1 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[Postcards รุ่นแรกๆ ที่สะสม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-02-2010&group=5&gblog=1 Wed, 24 Feb 2010 15:20:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-12-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-12-2009&group=4&gblog=5 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงเพื่อพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-12-2009&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-12-2009&group=4&gblog=5 Fri, 04 Dec 2009 15:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-12-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-12-2009&group=4&gblog=4 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[นึกถึงพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-12-2009&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-12-2009&group=4&gblog=4 Fri, 04 Dec 2009 15:49:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=28-04-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=28-04-2008&group=4&gblog=3 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[วันแรกที่ LA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=28-04-2008&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=28-04-2008&group=4&gblog=3 Mon, 28 Apr 2008 18:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=17-04-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=17-04-2008&group=4&gblog=1 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเรียนภาษาที่ America]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=17-04-2008&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=17-04-2008&group=4&gblog=1 Thu, 17 Apr 2008 18:39:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=9 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[บทอาราธนาศีลห้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=9 Thu, 24 Apr 2008 15:43:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=8 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบูชาพระรัตนตรัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=24-04-2008&group=3&gblog=8 Thu, 24 Apr 2008 15:33:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=01-10-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=01-10-2007&group=3&gblog=7 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวด ไต่ ปุย จิ่ว(พระมหากรุณาธารณีสูตร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=01-10-2007&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=01-10-2007&group=3&gblog=7 Mon, 01 Oct 2007 22:47:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=01-10-2007&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=01-10-2007&group=3&gblog=6 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[บทสวด ศรีมหาเทวีธารณี (ไต่ กิก เซียง เทียง บ้อ จิ่ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=01-10-2007&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=01-10-2007&group=3&gblog=6 Mon, 01 Oct 2007 15:10:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=5 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[เค้ามูลพระมหากรุณาธารณีสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=5 Tue, 25 Sep 2007 22:57:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=4 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร (ซิมเก็ง)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=4 Tue, 25 Sep 2007 18:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=3 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอมิตาภะพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=3 Tue, 25 Sep 2007 10:47:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=2 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=2 Tue, 25 Sep 2007 10:10:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=1 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[พระศากยมุนีพุทธเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=25-09-2007&group=3&gblog=1 Tue, 25 Sep 2007 9:28:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-01-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-01-2008&group=2&gblog=9 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่ไปกาญจนบุรี (3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-01-2008&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=09-01-2008&group=2&gblog=9 Wed, 09 Jan 2008 17:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-01-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-01-2008&group=2&gblog=8 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่ไปกาญจนบุรี (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-01-2008&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=04-01-2008&group=2&gblog=8 Fri, 04 Jan 2008 13:04:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=03-01-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=03-01-2008&group=2&gblog=7 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีใหม่ไปกาญจนบุรี(1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=03-01-2008&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=03-01-2008&group=2&gblog=7 Thu, 03 Jan 2008 12:10:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=2&gblog=3 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปทำธุระที่ฮานอยเช้าไปเย็นกลับ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=2&gblog=3 Wed, 29 Aug 2007 16:17:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=2&gblog=2 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปทำธุระที่ฮานอยเช้าไปเย็นกลับ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=2&gblog=2 Wed, 29 Aug 2007 15:31:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=1&gblog=9 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทเชอร์บอร์น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=29-08-2007&group=1&gblog=9 Wed, 29 Aug 2007 10:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=18-04-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=18-04-2007&group=1&gblog=8 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาททินทาเกิล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=18-04-2007&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=18-04-2007&group=1&gblog=8 Wed, 18 Apr 2007 12:33:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=7 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติโดยย่อของปราสาทวิกมอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=7 Thu, 12 Apr 2007 17:12:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=6 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวปราสาทในอังกฤษ(4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=6 Thu, 12 Apr 2007 15:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=5 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวปราสาทในอังกฤษ(3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=5 Thu, 12 Apr 2007 15:17:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=3 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวปราสาทในอังกฤษ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=12-04-2007&group=1&gblog=3 Thu, 12 Apr 2007 15:02:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-03-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-03-2007&group=1&gblog=2 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวปราสาทในอังกฤษ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-03-2007&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-03-2007&group=1&gblog=2 Fri, 30 Mar 2007 17:06:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-03-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-03-2007&group=1&gblog=1 http://ampa.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องของปราสาท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-03-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=ampa&month=30-03-2007&group=1&gblog=1 Fri, 30 Mar 2007 16:09:51 +0700